Kvalitet & Miljö

Läs mer om kvalitet och miljö

Vi har infört ett ledningssystem baserat på applicerbara krav i ISO 9001:2015 och Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1. I applicerbara delar har vi även inkluderat ISO 14001:2015 i vårt ledningssystem. 

Omfattningen av vårt ledningssystem ska baseras på kundernas behov och krav samt de produkter och tjänster vi kan erbjuda. 

Tillsammans med våra kunder sätter vi upp krav som rör kvalitetsledning och vid behov ser vi över och anpassar vårt ledningssystem efter dessa. 

Vi ämnar i dagsläget inte att genomföra certifiering av vårt ledningssystem. 

Rulla till toppen